D. 22/2-17

Idag har vi været ude og gå en tur hele stuen. Da vi skulle købe noget i Brugsen delte vi os op, så nogle gik i Brugsen og Tiger butikken. Hvorefter vi alle så mødtes igen på Biblioteket, hvor vi lånte nogle bøger med tilbage til Børnehaven. Og så var der jo dejlig Pizza til frokost. Efter frokost var vi ude og lege på legepladsen.