Hvordan arbejder vi under Corona

Ved aflevering og afhentning af børn, går man ind af lågen fra parkeringspladsen ved den
nye stue (vist på kort). Herfra kan man komme ind på legepladsen, hvor personalet vil tage
imod, hvis vi er uden for. Vi vil anstrenge os for, at det vil være en voksen fra stuen, som
tager imod. Hvis vi er indenfor, skal man vente på terrassen, til personalet kommer ud og
tager imod. Ved indkøring af nye børn, vil én forælder være med både ude og inde.
Husk at lukke lågen ud til parkeringspladsen!
Børn og personale må gerne være inde på stuerne, forældre må kun være inde-for i
Bryggehuset ved indkøring og rundvisning af nye børn, og de skal vaske/afspritte hænder
når de går ud og ind af huset.
Om morgenen kan der være meget at se til: afholdelse af morgenmaden, børn der bliver
afleveret. Derfor er det ikke det bedste tidspunkt at tage en snak med personalet. Der vil
være plads til korte beskeder, men lange samtaler må tages over tlf. på et andet tidspunkt
af dagen, eller evt. aftale et møde.
Alle børn skal have deres egen drikkedunk med i børnehaven og der skal være navn på.
Man må ikke tage legetøj med hjemmefra.
Alt legetøj der kan tåle det, bliver vasket en gang hver dag. Det legetøj som ikke kan tåle
at blive vasket, bliver fordelt i 5 kasser. På hver kasse vil der stå en ugedag på og det er
kun det legetøj der må leges med den dag.
Vi tager ikke på tur med offentlig transport så længe der er Corona.
Spisning under Corona
Da der er nogle hygiejneregler vi skal overholde under Corona, spiser vi på følgende
måde.
Vi åbner 6:45 hvor der vil være morgenmad til ca. kl. 8. Vi åbner og spiser på Blå stue eller
hvis vejret er godt ude foran Gul stue.
Der vil være frugt til børnene om formiddagen og eftermiddagen. Det vil stå i en skål hvor
der er bestik til at tage frugten med. Børnene skal spørge en voksen og vaske hænder
inden de tager frugt fra skålen.
Når kl. er ca. 10:45, er der et barn, der ringer de andre børn ind med en klokke, så de kan
vaske hænder. De stiller sig i kø udenfor, så der ikke er for mange børn samlet ude på
toilettet.
Kl. 11:15 spiser vi frokost. Vi sidder udenfor og spiser når vejret tillader det. Vi sidder i tre
grupper, med de samme børn hver dag. Børnene tager selv deres mad op på en tallerken
med personalets hjælp, så der ikke kommer fingre i maden. Børnene spiser med ske, kniv
og gaffel, så der bliver øvet i at skærer maden ud selv. Når vi spiser frokost, får børnene
tilbudt mælk og vand.
Børnene skal have deres egen drikkedunk med, som de kan drikke af hele dagen.
Drikkedunken står på deres garderobeplads, så de altid selv kan tage den. Personalet
søger for at børnene drikker vand i løbet af hele dagen og altid efter fysiske aktiviteter.

 

Instrukser for hygiejne i Bryggehuset under Corona for Personalet:

Åbnerne står for rengøring i løbet af dagen:
 Tørrer bordet af i sæbevand, hvor der skal spises morgenmad.
 Morgenmaden må gerne komme på bordet, så børnene selv kan tage og smører deres
mad.
 Efter morgenmaden vaskes bordet og stole/bænke af i sæbevand, som er brugt ved
morgenmaden.
Formiddag- og lige efter frokost:
 Vaske legetøj af inde frokost evt. i opvaskemaskine, hvis der er leget med det.
 Tørrer alle flader af i sæbevand hylder osv.
 Rengøring af toiletter med sæbevand efter frokost.
 Rengøring af vandhaner, kontakter efter frokost.
Mellemvagten:
 Vaske border af i sæbevand inden frokosten.
 Hente frokosten.
 Vaske border og stole/bænke af efter frokost.