FORÆLDRESAMARBEJDE

Forældresamarbejde

– Vi tilbyder et åbent samarbejde med Bryggehusets forældre.
Vi forventer derfor, at I som forældre møder personalet med en åben holdning. Opstår der problemer i
samarbejdet forventes og anbefales det at forældrene drøfter disse med personalet på stuen, hvor
deres barn går.
Der kan altid aftales en tid for en samtale med stuens personale.
– Vi tilbyder et personale, som kan lide deres arbejde, og som vil gøre alt for at børnene har en god
hverdag i Bryggehuset.
Vi forventer derfor, at I gør opmærksom på, at barnet er kommet – siger goddag, hej eller noget i den
retning og ikke mindst husker at sige farvel, når I går.
– Vi tilbyder et personale, som ved noget om børns udvikling, og kan tilrettelægge relevante
aktiviteter for børnene.
Vi forventer derfor, at I overholder børnenes “mødetider”, og hvis det en dag skulle glippe respekterer
igangværende arbejde.
– Vi tilbyder et personale der holder godt øje med børnenes ve og vel. Vi forventer derfor, at I ringer
og giver os besked, hvis barnet er syg eller af andre grunde ikke kommer i institutionen.
– Vi forventer også at I orienterer os, hvis der sker væsentlige forandringer i barnets liv f. eks.
skilsmisse eller dødsfald i familien.
– Vi tilbyder “garderobesnak”, forældrekonsultationer, forældre/børnearrangementer, forældremøder
af forskellig art.
Vi forventer derfor, at I læser opslagstavlerne, og deltager i arrangementer, som er en del af
Bryggehusets liv, og dermed yder jeres til fællesskabet.
Vi bruger KBH barn og forventer i holder jer orienteret på den.
– Vi passer en masse børn på en gang i samme hus.
Vi forventer derfor, at I har de praktiske ting i orden, og at børnene ikke medbringer slik, penge,
smykker o. lign.