Opstart i Bryggehuset (børnehave)
Når jeres barn skal starte i Bryggehuset, er det vigtigt, at I giver jer god tid til en tryg
opstart, som typisk strækker sig over 3-5 dage. De fleste børn skal bruge lidt tid til at
vænne sig til det miljøskifte, det er at begynde i børnehave. I får tilknyttet en
kontaktpædagog, da etableringen af det tætte pædagog- og forældresamarbejde er
afgørende for dit barns trivsel og udvikling i børnehaven. Dette særlige forhold ophører og
bliver et fælles ansvar for stuens og husets personale, når kontaktpædagogen vurderer, at
dit barn er tryg ved de andre børn og det øvrige personale (Ca. 1-3 dage).
Indkøring i børnehaven.
I skal regne med, at indkøringen kan tage op til en uge. Som forælder er du typisk med i
børnehaven de første 1-2 dage, så alle kan føle sig trygge ved de nye omgivelser, voksne
og børn. På tredjedagen opfordrer vi til, at du forlader børnehaven f.eks. 1 times tid, sådan
at dit barn prøver kræfter med at sige farvel og personalet får mulighed for at skabe en
relation til barnet. Dit fravær og dagens længde øges i løbet af den første uge. Indkøringen
sker i tæt samarbejde, og vi vil som regel aftale fra dag til dag, hvad vi gør i morgen.
Fokus på relationer.
I Bryggehuset kører vi ikke med én fast kontaktperson, i hele jeres tid i børnehaven. I
stedet har det høj prioritet, at alle voksne på dit barns stue får dannet en relation til dit
barn. Det er vores erfaring, at det er for sårbart, hvis der kun er én voksen, der bærer
relationen. Du kan støtte indkøringen og skabe tryghed for dit barn ved at fortælle
stuepersonalet om dit barns vaner, (farvel)rutiner, eventuelle soverytme, brug af bamser,
yndlings legetøj osv. Jo mere vi ved, jo tryggere bliver starten på dit barns børnehaveliv.
Forældrekontakt.
I indkøringsperioden har vi tæt kontakt til jer forældre – og vil altid ringe, hvis vi oplever, at
jeres barn føler sig utryg eller er ked af det. I indkøringen er vores primære fokus, at
mødet med de nye omgivelser skal være en god oplevelse for barnet – uanset om det
tager tre eller fem dage. Det er en god investering.
Hvad skal børnene have med?
Hjemmesko samt skiftetøj fra yderst til inderst skal ALTID findes på barnets
garderobeplads. Da vi er ude i alt slags vejr, skal tøjet være beregnet til det. Børnehaven
har desværre kun et tørreskab Pr. stue.
6 gode råd
 Husk at give besked inden kl. 9:00, hvis dit barn ikke kommer i institution.
 Husk at sige goddag og farvel til en voksen, helst fra barnets stue.
 Husk at tjekke dit barns garderobe for skiftetøj, våde støvler O.lign.
 Husk at holde dit barns tøj ajour.
 Husk at sætte navn i dit barns tøj og sko.
 Husk at holde jer informeret på opslagstavler og KBH barn.
En dag i børnehaven
Kl. 6:45 – 8:00
Alle stuerne samarbejder om at modtage børnene om morgenen og alle børn afleveres på
Blå stue. Der er morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra.
8:00 – 9:00
Børn og pædagoger fordeler sig på deres stuer eller på legepladsen.
9:00 – 9:30
Fordeling af børn til formiddagens aktiviteter. Vi opfordrer til, at alle børn afleveres inden
kl. 9:30, da drypvis aflevering forstyrrer den læring, der foregår om formiddagen. Det
samme gælder, hvis stuen skal på tur. Ønsker du at afleverer dit barn sener, er det ok.
Dette aftaler du bare med stuepersonalet.
9:30 – 11:00
Planlagt pædagogisk aktivitet, hvor vi tilstræber at dele os op i mindre grupper.
11:15 – 12:00
Frokost.
12:00 – 14:30
De børn der har behov for at sove, har mulighed for at få sig en lur efter frokost. De øvrige
børn leger på de 3 stuer eller på legepladsen. (I dette tidsrum vil personalet holde pause
på skift)
14:30 – 15:00
Let eftermiddagsmåltid, hvor der serveres frugt og boller, rugbrød eller knækbrød.
15:00 – 17:00
Eftermiddagen står på besøg på de andre stuer og aktiviteter på legepladsen.
Aflevere og hente.
En del af dagligdagen for et institutionsbarn er skiftet mellem institution og hjem – mellem
personale og forældre. Det kan, for både barn og forældre, være svært at skilles, og det
kan også være en kompliceret situation for en personale at træde ind i.
En god start på dagen.
Ritualer kan være en hjælp for alle parter, når de ikke er for langstrakte og omstændige for
barnet. Sammen skal vi huske, at det aldrig må blive barnets ansvar, at afskeden bliver
god – det er alene de voksne, der har det ansvar. Det skaber den bedste afsked, at det er
dig, der giver barnet til personalet, når der siges farvel. Sådan signalerer du bedst, at du
har tillid til situationen, og at det er nu, du tager på arbejde.
Omgivelserne.
Vær opmærksom på, at der kan være andre børn og forældre på stuen, som også skal
sige farvel. Der kan også være aktiviteter på stuen blandt børn, som er afleveret, som
personalet skal engagere sig i. Tag dig tid til at mærke stemningen på stuen. Hils på de
andre børn og forældre. Det kan nogle gange lette den svære afsked, at du sætter barnet i
gang med en leg eller aktivitet. Men aftal altid først med personalet, om det er okay, hvis
det drejer sig om en aktivitet, der kræver voksenopmærksomhed. Vi har sko-frie områder
på stuerne; dette gælder for børn og forældre også ved indkøring.
Personalets rolle i afleveringen.
Du kan forvente, at du får hjælp til afleveringen af personalet. Personalet vil være
imødekommende overfor dig og dit barn, når I træder ind i huset, og vil enten forsøge at
engagere dit barn i en aktivitet, der er i gang på stuen, eller på andre måder skabe dagens
første kontakt med barnet. For mange børn skal afskeden dog overstås, før barnet kan
fordybe sig i noget.
For personalet kan det være svært at vide, hvornår det er tid til at sige farvel. Sig derfor til
lidt før du ønsker at gå, så personalet får et par minutter til at forberede de andre på, at
man lige skal sige farvel sammen med dit barn.
Undgå at gå uden at sige farvel. I personalets dialog med barnet i løbet af dagen kan
information om, hvem der henter, være meget anvendelig, og i børnehaven er der derfor
særlig fokus på at notere hvad tid og hvem, der henter.
En snak, når dagen er slut.
Både børn og personale synes, det er rigtig hyggeligt og givende, at du har lidt tid om
eftermiddagen til at få en lille sludder med de andre forældre, børn eller med os. Når du
kommer ind i huset og på stuen, så mærk stemningen. Er den hektisk, fordi der ikke er så
mange personaler? Sidder der i forvejen mange forældre og snakker? Der skal være plads
til alle, men det er først og fremmest børnenes og personalets arena.
Husk at sige farvel.
Det er vigtigt for os af sikkerhedsmæssige årsager at have styr på, hvem der er gået for
dagen, og hvem der stadig er her. Husk derfor at sige farvel til personalet, når I går.