Vi lægger i Bryggehuset vægt på “den gode hverdag”, og vi bestræber os på, at have en ustresset dagligdag. Dette er ikke altid lige let i et hus med så mange mennesker. Men husets fysiske opdeling i tre “huse” gør sit til at mindske indtrykket af “mammutinstitution”.
I hverdagen opdeles børnene i mindre grupper i forbindelse med aktiviteter og udflugter.
I børnehaven spiser børnene i faste spisegrupper med 6-7-børn i hver gruppe.
Bryggehuset har en hverdag med en tryg ramme indenfor hvilken der er plads til planlagte aktiviteter og masser af leg, spontane udfoldelser og “fis og ballade”.

Den daglige rytme i børnhaven:
6.45 Morgenmad på blå stue.
8.00 Modtagelse og leg
9.30 Aktiviteter og leg
11.00 Rundkreds
11.15 Spisning
12.30 Udeleg
14.30 Frugt
15.00 Leg og afhentning
17.00 Bryggehuset lukker

 

Den daglige rytme er et vigtigt holdepunkt for børnene. Det er vores erfaring, at det giver tryghed og sikkerhed, men det er indholdet i dagligdagen, der er det pædagogiske grundlag.
Vores planlagte aktiviteter tager sigte på at udvikle sociale egenskaber og færdigheder hos børnene med udgangspunkt i anerkendende relationer.
Der skal være masser af plads til vores forskelligheder, men det har sine begrænsninger i en stor flok. Både børn og voksne må tilpasse sig i samværet.
Vi kender og opdrager børnene i grupper, og må derfor også lægge hovedvægten i samværet på små, og af og til store børnegrupper.
Vi planlægger aktiviteter for en sæson ad gangen, fordi det er vores holdning at aktiviteter skal tilgodese netop de børn, vi har lige nu.